Meer

Inhoud

Programmabegroting 2017

Legenda

  • 2. Beleidsbegroting
242.254,92 Baten (x1000)
-239.953,01 Lasten (x1000)
2.301,91 Saldo (x1000)