Portefeuillehouder
E. Rentenaar

Context van het taakveld
In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen. In de jaarlijks te actualiseren verordening parkeerbelastingen Lelystad wordt hier concreet invulling aan gegeven. Deze opbrengsten maken onderdeel uit van de parkeerexploitatie en moeten in samenhang worden bezien met de lasten, die onderdeel uitmaken van taakveld 2.2 parkeren.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de baten met betrekking tot de parkeerbelasting opgenomen. Naast de opbrengst uit de verkoop van parkeertijd in de garages, terreinen en het straat parkeren biedt de gemeente ook parkeerbundels, abonnementen en vergunningen aan. Daarnaast worden er opbrengsten gerealiseerd vanuit opgelegde boetes (naheffingsaanslagen).

Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). Sinds 1 juli 2018 wordt handhaving niet meer uitgevoerd door ParkeerService maar door Bureau Stadstoezicht.

De beïnvloedbaarheid van deze baten is beperkt als gevolg van prijselasticiteit.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op het realiseren van een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart. Daarbij wordt gestreefd om het gebruiksgemak van de voorzieningen te verhogen en parkeerproducten te bieden waar ondernemers op kunnen inhaken als zij hun klanten in de parkeerkosten tegemoet willen komen (voorstel 19). Ook het gelijktrekken van tarieven is een aspect van deze aanpak.

Gerelateerde beleidsnota’s
- Parkeerverordening 2018

Gerelateerde verbonden partijen
- Coöperatie ParkeerService