Portefeuillehouder
J. Sparreboom

Context van het taakveld
De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie' en bevat derhalve enkel de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt.

Wat doen we binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Het centrummanagement ondersteunt initiatieven en verbindt ondernemers, gemeente en ander partijen in het Stadshart.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktkooplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners. Vanuit het centrummanagement ondersteunen van de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart.

Gerelateerde beleidsnota's
- Verordening marktgelden Lelystad 2015
- Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017
- Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré
- Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart
- Materplan stadshart 3.0