Portefeuillehouder
E. van Wageningen

Context van het taakveld
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het volgende taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3. 

Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare basischolen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.