Portefeuillehouder
E. van Wageningen

Context van het taakveld
De gemeente heeft geen wettelijke verplichting op het gebied van het stimuleren van professionele- en/of amateursporten. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad.

Wat doen we binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt aan lokale sportverenigingen en stichtingen. Door het verstrekken van subsidies wordt het sporten en bewegen door inwoners van Lelystad gestimuleerd en wordt het aanbod van- en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad bevorderd. Dit moet leiden tot een (in kwalitatief en kwantitatief opzicht) op de behoefte van de Lelystadse bevolking afgestemd aanbod van sportmogelijkheden, sportstimulering en ondersteuning.

Gerelateerde beleidsnota's
- Beleidsvisie Sport en bewegen (raadsbehandeling eind 2018)