Portefeuillehouder
P. Schot

Context van het taakveld
De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie.

Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid.

Wat doen we binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt ten behoeve van het lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep.

De Flevomeer Bibliotheek gaat mee in de snel veranderende wereld, waarbij maatschappelijke betekenis de focus heeft. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. De sttichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een afsprakenkader jaarlijks een subsi-die voor het bibliotheekwerk in Lelystad. 

Op grond van de bindende functie voor de Lelystadse samenleving ontvangt  stichting Radio Lelystad jaarlijks een subsidie.

Gerelateerde beleidsnota's
- Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020